Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ)


Εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο τα τελικά αποτελέσματα του χθεσινού β’ γύρου των δημοτικών εκλογών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα – και για κάθε χωριό του Δήμου Πλατέος έχουν ως εξής:

ΕΤ Δήμος Δημοτική Ενότητα Εκλογικό Διαμέρισμα Εγγεγρ. Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Άκυρα/Λευκά Έγκυρα Φ. Δημητριάδης Μπ. Γκιόνογλου
77 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατέος 457 293 6 6 12 281 205 76
78 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατέος 454 316 3 5 8 308 226 82
79 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατέος 460 305 9 7 16 289 198 91
80 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατέος 453 277 9 6 15 262 169 93
81 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατέος 461 302 3 4 7 295 200 95
82 Αλεξάνδρειας Πλατέος ΑΡΑΧΟΥ 275 150 3 4 7 143 86 57
83 Αλεξάνδρειας Πλατέος ΑΡΑΧΟΥ 340 205 5 2 7 198 96 102
84 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κλειδίου 391 253 1 8 9 244 113 131
85 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κλειδίου 405 208 7 5 12 196 86 110
86 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κλειδίου 427 253 2 5 7 246 111 135
87 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κλειδίου 394 222 4 4 8 214 129 85
88 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κορυφής 468 292 2 5 7 285 172 113
89 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κορυφής 470 298 1 10 11 287 193 94
90 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κορυφής 468 312 4 4 8 304 169 135
91 Αλεξάνδρειας Πλατέος Κορυφής 466 306 5 3 8 298 162 136
92 Αλεξάνδρειας Πλατέος Λιανοβεργίου 388 244 10 1 11 233 138 95
93 Αλεξάνδρειας Πλατέος Λιανοβεργίου 360 221 6 3 9 212 100 112
94 Αλεξάνδρειας Πλατέος Λιανοβεργίου 366 231 9 2 11 220 135 85
95 Αλεξάνδρειας Πλατέος Λιανοβεργίου 374 248 7 6 13 235 145 90
96 Αλεξάνδρειας Πλατέος Λιανοβεργίου 368 245 6 5 11 234 149 85
97 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατάνου 427 256 4 5 9 247 164 83
98 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατάνου 429 244 4 3 7 237 142 95
99 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πλατάνου 430 232 5 7 12 220 143 77
100 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πρασινάδας 391 284 2 8 10 274 154 120
101 Αλεξάνδρειας Πλατέος Πρασινάδας 365 237 1 6 7 230 130 100
102 Αλεξάνδρειας Πλατέος Τρικάλων 420 272 3 4 7 265 135 130
103 Αλεξάνδρειας Πλατέος Τρικάλων 417 281 0 4 4 277 152 125
104 Αλεξάνδρειας Πλατέος Τρικάλων 436 309 6 9 15 294 133 161
105 Αλεξάνδρειας Πλατέος Τρικάλων 440 302 8 4 12 290 173 117
12.000 7.598 135 145 280 7.318 4.308 3.010