Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)

Στην Αλεξάνδρεια, τα αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής ήταν τα εξής:

ΕΤ Δήμος Δημοτική Ενότητα Εκλογικό Διαμέρισμα Εγγεγρ Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Άκυρα/Λευκά Έγκυρα ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ
1 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 469 303 9 7 16 287 142 145
2 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 470 322 8 4 12 310 173 137
3 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 466 319 12 13 25 294 164 130
4 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 469 287 12 9 21 266 144 122
5 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 468 305 6 7 13 292 133 159
6 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 441 290 7 5 12 278 158 120
7 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 458 319 6 5 11 308 114 194
8 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 458 291 10 5 15 276 146 130
9 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 440 291 8 6 14 277 138 139
10 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 454 293 7 6 13 280 155 125
11 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 448 296 10 10 20 276 114 162
12 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 456 312 7 10 17 295 134 161
13 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 452 289 13 8 21 268 113 155
14 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 458 280 5 10 15 265 137 128
15 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 458 312 14 7 21 291 165 126
16 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 442 288 7 12 19 269 122 147
17 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 454 286 5 6 11 275 145 130
18 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 464 312 10 7 17 295 145 150
19 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 443 315 6 5 11 304 121 183
20 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 444 285 5 9 14 271 147 124
21 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας 444 283 11 5 16 267 134 133
22 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Συν. Καψόχωρας 397 264 10 9 19 245 123 122
23 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Συν. Καψόχωρας 467 324 7 3 10 314 129 185
24 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Συν. Νησελίου 363 263 2 3 5 258 136 122
25 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Συν. Νησελίου 450 307 13 10 23 284 177 107
26 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Συν. Σχοινά 480 346 8 10 18 328 151 177
27 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Βρυσακίου 384 279 2 3 5 274 90 184
28 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Βρυσακίου 408 279 6 4 10 269 63 206
29 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Καμποχωρίου 399 296 10 3 13 283 128 155
30 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Καμποχωρίου 493 349 7 11 18 331 160 171
31 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Λουτρού 454 357 6 10 16 341 189 152
32 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Λουτρού 450 337 3 7 10 327 223 104
33 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Λουτρού 440 321 7 3 10 311 161 150
34 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Νεοχωρίου 352 250 4 0 4 246 94 152
35 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Νεοχωρίου 410 306 2 3 5 301 159 142
36 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Νησίου 412 260 6 7 13 247 108 139
37 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Νησίου 420 256 9 6 15 241 124 117
38 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Νησίου 418 292 5 8 13 279 111 168
39 Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρειας Νησίου 420 289 12 4 16 273 96 177
17.173 11.653 297 260 557 11.096 5.366 5.730