Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ)

Στο δήμο Αντιγονιδών τα αποτελέσματα της β’ Κυριακής ήταν τα εξής

ΕΤ Δήμος Δημοτική Ενότητα Εκλογικό Διαμέρισμα Εγγεγρ Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Άκυρα/Λευκά Έγκυρα ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ
40 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Επισκοπής Αντ. 288 192 8 5 13 179 96 83
41 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Επισκοπής Αντ. 381 254 5 8 13 241 161 80
42 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Επισκοπής Αντ. Συν. Καλοχωρίου 321 204 5 7 12 192 104 88
43 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Καβασίλων 400 233 5 3 8 225 72 153
44 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Καβασίλων 401 217 7 6 13 204 82 122
45 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Κεφαλοχωρίου 444 279 11 3 14 265 112 153
46 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Κεφαλοχωρίου 377 256 4 8 12 244 108 136
47 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Ξεχασμένης 390 236 5 5 10 226 119 107
48 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Ξεχασμένης 388 266 12 8 20 246 125 121
49 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Ξεχασμένης Συν .Ραψομανικίου 275 159 2 2 4 155 77 78
50 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Π. Σκυλιτσίου 280 180 6 7 13 167 82 85
51 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Π. Σκυλιτσίου 367 255 8 6 14 241 166 75
52 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Σταυρού 361 207 9 2 11 196 75 121
53 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Σταυρού 380 227 5 4 9 218 86 132
54 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Σταυρού 362 195 8 5 13 182 90 92
55 Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών Σταυρού 367 213 6 4 10 203 95 108
5.782 3.573 106 83 189 3.384 1.650 1.734