Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ρητορικές οι ερωτήσεις:

  • Εσείς πότε νομίζετε ότι γεννήθηκε το ελληνικό κράτος;

Το 1821, το 1980 ή λίγο αργότερα;

  • Αν χρειαστεί και σας έρθει μια κλήση για να δώσετε 1-2 διευκρινήσεις, δικαιούστε να στείλετε μόνο ένα υπόμνημα (γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων σας θεσμούς και εξουσίες) χωρίς να υπάρξει καμιά περαιτέρω συνέπεια για πάρτη σας;