Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μέρα και αυτή σήμερα!


Τι ημερομηνία και αυτή σήμερα! Γιατί πρόκειται για τη δέκατη ημέρα, του δέκατου μήνα, του δέκατου έτους (δηλαδή σε νουμεράκια αυτό μεταφράζεται σε 10/10/10).
Αυτές είναι ημερομηνίες: μια κάθε εκατό χρόνια!!

Παίξετε και κανά τζόκερ σήμερα, ποτέ δεν ξέρεις…