Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 39η)

Γραώδης, -ης, -ες {γραώδ-ους |-εις (ουδ. -η), -ων} (αρχαιοπρ.-μτφ)
παμπάλαιος, ξεπερασμένος, ανώφελος

Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β’ έκδοση – γ’ ανατύπωση, σελίδα 442