Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διαχειριστική επάρκεια απέκτησε ο Δήμος Πλατέος

Διαχειριστική επάρκεια, για την υλοποίηση κάθε είδους έργων με τεχνικό αντικείμενο (τύπου Α) και την διενέργεια κάθε είδους προμηθειών και υπηρεσιών (τύπου Β), που συγχρηματοδοτούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, απέκτησε ο δήμος Πλατέος από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σχετικό έγγραφο επιβεβαίωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 7112/05-10-2010, χορηγήθηκε στο δήμο Πλατέος μετά την εξέταση του φακέλου του, που υπεβλήθη στην Περιφέρεια στις 19-07-2010 και την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από στελέχη της διαχειριστικής αρχής στις υπηρεσίες του δήμου, που πραγματοποιήθηκε στις 07-09-2010. Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας του δήμου Πλατέος αφορά το αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας και το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο δήμαρχος Πλατέος κ. Φώτης Δημητριάδης δήλωσε σχετικά:
«Ο δήμος Πλατέος, με την στελέχωση των υπηρεσιών του με κατάλληλο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκπονεί και να ωριμάζει αυτοτελώς μεγάλο μέρος μελετών έργων, από τα απλούστερα μέχρι και πιο σύνθετα. Με την χορήγηση της βεβαίωσης
διαχειριστικής επάρκειας από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος μας μπορεί πλέον, τυπικά και ουσιαστικά, να εκτελεί με αυτοτέλεια κάθε κατηγορίας έργο, σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, χωρίς να χρειάζεται τη συνδρομή άλλων φορέων για την υλοποίησή τους. Ήδη είμαστε έτοιμοι για την άμεση υποβολή και νέων ώριμων προτάσεων έργων, τόσο στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης όσο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”. Σημειώνω ακόμη, επιπροσθέτως, ότι ο δήμος μας είναι ο τρίτος δήμος της Ημαθίας, μετά τη Βέροια και τη Νάουσα, που λαμβάνει την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων με τεχνικό αντικείμενο, και το γεγονός αυτό συνιστά και μία παρακαταθήκη για το νέο δήμο Αλεξάνδρειας, ώστε να αξιοποιήσει και να διεκδικήσει άμεσα, από τη νέα χρονιά, προγράμματα και πόρους του ΕΣΠΑ».