Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έγκριση χρηματοδότησης για το Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρεια


Θετικά αξιολογήθηκε η πρόταση του Δήμου Αλεξάνδρειας που υποβλήθηκε για τη χρηματοδότηση του έργου
“Αποπεράτωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας’’,
προϋπολογισμού 3.098.370 ευρώ

Σημαντική ενίσχυση και βελτίωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Δήμου Αλεξάνδρειας επιτυγχάνεται με την πολυαναμενόμενη έγκριση χρηματοδότησης του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, παρέχοντας στην τοπική διοίκηση και σε πλήθος τοπικών φορέων τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν την πολιτιστική τους δράση. Η νέα δομή που διαμορφώνεται στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης θα παρέχει στους κατοίκους της περιοχής τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου και αναμένεται να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτιστικής κουλτούρας. Σε ευρεία κλίμακα, με την υλοποίηση της πράξης ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναμένεται να αποτελέσει πολιτιστικό πόλο έλξης, καθώς το προτεινόμενο έργο γίνεται σημείο αναφοράς της περιοχής, προσελκύοντας πληθυσμούς από γειτονικούς Δήμους, είτε ως επισκέπτες είτε ως ενεργά συμμετέχοντες στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη νέα υποδομή.

H πρόταση που υποβλήθηκε για τη χρηματοδότηση του έργου “Αποπεράτωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας’’, προϋπολογισμού ύψους 3.098.370 ευρώ, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 59 – Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών και στον Άξονα Προτεραιότητας “7-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ” αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης.

Η προτεινόμενη πράξη αναφέρεται στη λειτουργική ανακατασκευή και ολοκλήρωση του Κέντρου, περιλαμβάνοντας εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης και τελειωμάτων, επισκευή και διαμόρφωση των εξωτερικών επενδύσεων και κατασκευή των εξωτερικών προσβάσεων στο foyer, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων. Θα περιλαμβάνεται αίθουσα θεάτρου με σκηνή, παρασκήνια, καμαρίνια, foyer και βοηθητικοί χώροι.

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ο Δήμος Αλεξάνδρειας αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών εντός των διοικητικών του ορίων, καθώς θα δημιουργηθεί ένα υψηλής ποιότητας κέντρο πολιτισμού, ανταποκρινόμενο στις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.

Ο Δήμος θα αποκτήσει την πλέον κατάλληλη υποδομή για την έκθεση σημαντικών ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων της περιοχής. Παράλληλα, το νέο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο παρέχει σε πολιτιστικούς οργανισμούς καθώς και σε εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής τη δυνατότητα οργάνωσης πλήθους εκδηλώσεων, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.