Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗ

Ήρθε και το έγγραφο της παραίτησης Κιρκιλιαννίδη από τη θέση του αντιδημάρχου και από το σύνολο των θέσεων του προέδρου της βιβλιοθήκης και άλλων συλλογικών οργάνων στα οποία συμμετείχε. Το έγγραφο της παραίτησης είναι το παρακάτω.