Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΤΣΙΑΠΛΑ

Εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα στη μετάδοση, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στο χαμηλό σήμα της σύνδεσης που υπήρχε στο χώρο. Είπαμε, δεν είμαστε και το BBC για να κλείσουμε ασύρματο με υψηλή ταχύτητα. Έχει κόστος! Οπότε μια συγνώμη για τα προβλήματα πρέπει να σας τη ζητήσω.