Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σκανδαλίδης και βαμβακοπαραγωγοί


ΜΕ ΤΗ “ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ” ΠΙΘΑΝΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Οι Θεσσαλοί του έδωσαν ένα τρίμηνο, μέχρι το Δεκέμβρη. Αυτό είναι το περιθώριο που του έδωσαν ώστε να υπάρξει επίλυση των προβλημάτων τους και ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Μετά, το παιχνίδι θα παιχτεί στους δρόμους.

Από την άλλη, ο Σκανδαλίδης – αφού δεν μπορεί να βάλει ο ίδιος κατώτερη τιμή στην πώληση του βαμβακιού – υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία κάθε εκκοκκιστήριο είναι υποχρεωμένο να αναρτά καθημερινά την τιμή πώλησης. Αν δεν το κάνει τότε το εκκοκκιστήριο θα τιμωρείται με πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ/ημέρα. Οι παραγωγοί θα υπογράφουν σύμβαση αυθημερόν, με την τιμή αγοράς του προϊόντος τους. Προέτρεψε δε τους παραγωγούς βαμβακιού να μην πουλήσουν φέτος σε τιμή κατώτερη των 50 λεπτών του ευρώ.

Τέλος, για τη συνδεδεμένη είπε πως δεν πρόκειται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή ενώ ανέφερε πως πως στην επιδότηση αυτή θα προστεθεί και ποσό που θα αφορά τυχόν ζημιές από το πράσινο σκουλήκι.