Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ


Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή (ελληνιστί “πλαφόν”)
ορίστηκε σήμερα στην τιμή των καυσίμων από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), μετά από σχετικό αίτημα της κυβέρνησης.
Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος αποφάσισαν να προχωρήσουν στην επιβολή πλαφόν στην τιμή διάθεσης των καυσίμων σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν κρούσματα αισχροκέρδειας που εμφανίσθηκαν χθες και προχθές.
Οι τιμές ισχύουν για μια εβδομάδα, οπότε και θα επανεξεταστεί η σκοπιμότητα παράτασης των ανώτατων τιμών.

Ο νομοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών) πλην Θεσσαλονίκης είναι ενταγμένοι στην Α΄Ζώνη και οι τιμές που ορίστηκαν είναι οι ακόλουθες:
Βενζίνη 95 οκτανίων: € 1,496
Βενζίνη 100 οκτανίων: € 1,706
Βενζίνη LRP : € 1,566
Πετρέλαιο κίνησης: € 1,290

Για το νομό Θεσσαλονίκης οι τιμές ορίστηκαν στα € 1,473 (βενζίνη 95 οκτανίων), € 1,701 (βενζίνη 100 οκτανίων), € 1,561 (βενζίνη LPR) και € 1,282 (για το πετρέλαιο κίνησης).