Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΜΠΙΓΚ ΜΠΡΑΔΕΡ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΒΗ. ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΕ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ!!

Διαβάστε παρακάτω και θα φρίξετε, μέσα στον κυκεώνα των προβλημάτων – που ξεκινούν από την κακή οικονομική κατάσταση – πάμε ολοταχώς για κοινωνία big brother. Για την ώρα λένε πως θα είναι πειραματικά και μόνο για συγκεκριμένες χρήσεις (εδώ γελάμε!)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 57/2010 απόφασή της έδωσε την άδεια στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για επτά ημέρες να πραγματοποιήσουν δύο πιλοτικά προγράμματα συστήματος βιομετρικού ελέγχου πρόσβασης, καθώς και ειδικό σύστημα αναγνώρισης κακόβουλων ενεργειών σε κρίσιμους χώρους (εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας, οχήματα ασφάλειας μεταφοράς χρηματαποστολών).
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο τα δύο προγράμματα στοχεύουν «στην ανάπτυξη μίας πρότυπης μεθόδου πολυτροπικής (multimodal) βιομετρίας, η οποία στηρίζεται στο συνδυασμό βιομετρικών δεδομένων που εξάγονται μέσω πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου, καθώς και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του ή/και τις αντιδράσεις του σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερεθίσματα («συμπεριφορικά» χαρακτηριστικά).

Ειδικότερα, η τελική «βιομετρική υπογραφή» του ατόμου παράγεται βάσει των στατικών και δυναμικών χαρακτηριστικών του προσώπου (π.χ. μορφασμοί, γκριμάτσες), του τρόπου βαδίσματος, των χαρακτηριστικών της κίνησης κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (π.χ. ο τρόπος με τον οποίο το άτομο κρατάει το ακουστικό του τηλεφώνου ή πληκτρολογεί ένα κείμενο στον υπολογιστή του), καθώς και φυσικών ή άλλων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την εξωτερική του εμφάνιση (π.χ. ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, μουστάκι, γυαλιά, κλπ).
Η παραπάνω μέθοδος εξετάζεται πειραματικά ως εναλλακτική/συμπληρωματική των συνήθων βιομετρικών πρακτικών (π.χ. βάσει δακτυλοσκόπησης, ιριδοσκόπησης ή γεωμετρίας προσώπου) με στόχο την αποδοτικότερη και ακριβέστερη εξαγωγή και χρήση βιομετρικών δεδομένων κατά την χρήση τους ιδίως σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας».

fimotro