Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κρατούσε τσίλιες!

Ταλέντο ο ΛΕΠΑ: το είχε δει το πράγμα πριν από χρόνια, όταν τραγουδούσε τον “Παπαγάλο” του.

Το πήραν χαμπάρι και στην Κολομβία πως το πουλί μπορεί να προσφέρει και το έκαναν τσιλιαδόρο!