Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (εβδομάδα 36η)

Βέτο (το) ουσ. [ αποφάσεως / Συνων. αρνησικυρία.


Τεγόπουλος – Φυτράκης, Ελληνικό Λεξικό, 16η έκδοση, σελίδα 148