Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από τη Δευτέρα 06/09 ξεκίνησε το πρόγραμμα εμβολιασμών ανασφάλιστων παιδιών από το Ιατροκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για μια σειρά 260 εμβολιασμών που προμηθεύτηκε το Ιατροκοινωνικό Κέντρο από το Γ.Ν.Ν Βέροιας και περιλαμβάνει όλα τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμών. Τα ανασφάλιστα παιδιά έχουν καταγραφεί από τα στελέχη του Κέντρου και ειδοποιούνται για τον εμβολιασμό τους.

Στο Κέντρο μπορούν να προσέρχονται και γονείς με τα παιδιά τους, που δεν έχουν τυχόν καταγραφεί, ώστε να ξεκινήσουν νέους εμβολιασμούς.

Επίσης, τα στελέχη του Κέντρου και η Διοίκηση του Δήμου θέλουν να ευχαριστήσουν δημοσίως τον παιδίατρο της πόλης μας, κ. Γκιορτζή Στέφανο, για την ευγενική προσφορά μιας σειράς ιατρικών συσκευών, πιεσόμετρο, ζυγαριά βρεφών, ωτοσκόπιο και 2 σπειρόμετρα χειρός, προς χρήση του Ιατροκοινωνικού Κέντρου. Τα προαναφερόμενα όργανα θα διευκολύνουν το λειτούργημα του ιατρού και των στελεχών του Κέντρου, οι οποίοι δίνουν καθημερινά την μάχη της προσφοράς σε μια ευαίσθητη περιοχή και το έργο των οποίων αναγνωρίζεται από όλους τους κατοίκους της περιοχής.