Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δεν υπάρχουν τέτοιοι πλέον, ε;


Αρχίζω να αισθάνομαι λες και θα ψηφίσω στο δήμο Αθηναίων ή για την Περιφέρεια Δυτ. Αθήνας όταν βλέπω – μετά από τη “μελέτη” ονομάτων και επαγγελμάτων – τους υποψηφίους.

Έχω 2-3 φίλους που κατεβαίνουν στο δήμο και άλλους τόσους που πάνε για την Περιφέρεια (και τους ζητώ συγνώμη) αλλά αυτοί οι υποψήφιοι που μέχρι τώρα ανακοινώθηκαν ταιριάζουν σε αστική περιοχή και όχι σε ημιαστική-αγροτική, όπως είναι η Ημαθία!

ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ: Πήξαμε στους γιατρούς, στους δικηγόρους και στους ελευ. επαγγελματίες!! Αγρότες η περιοχή δεν έχει;;

(θα μου πείτε, με τέτοιες συνθήκες, έμεινε και κανείς αγρότης ;;)