Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Όπου με τάξει το κόμμα και ο λαός“, έλεγαν στην αρχή, πριν καβαντζάρουν κανά υπουργείο.
Όμως αυτός ακόμη ψάχνει υποψ. περιφερειάρχες μεταξύ των υπουργών