Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ #2“Καλλικράτη” συνέχεια σήμερα (και μεταξύ μας, καλά που ήρθε και αυτός και μάθαμε επιτέλους πόσοι είμαστε. Μόλις πριν από λίγες ημέρες λέει επικυρώθηκε η απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001!!).


Για σήμερα σας έχω δυο μόλις σημειώσεις. Η πρώτη αφορά τους αντιδημάρχους: Μέχρι πόσους μπορεί να ορίσει ο επόμενος δήμαρχος; Το άρθρο 59 είναι ξεκάθαρο:

“Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής: ….Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5)…”

Τέλος γίνεται αναφορά και στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων (στο νέο μας δήμο θα είναι τέσσερις, αυτές της Αλεξάνδρειας, της Κορυφής, της Μελίκης και του Πλατέος), οι οποίοι εκτός από πολλές αρμοδιότητες θα παίρνουν και κάποιου είδους αποζημίωση. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 79 παρ. 3, Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.