Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 203 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΒΖ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ)


203 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, στο Πλατύ. Αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου και οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Δείτε ή κατεβάστε όλη την προκήρυξη (ειδικότητες, έδρες, διάρκεια συμβάσεων, απαιτούμενα τυπικά προσόντα κλπ) κάνοντας κλικ στο site της εταιρίας, ΕΔΩ .