Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ;


Υπό μελέτη λέγεται πως είναι ένας “κώδικας δεοντολογίας” που θα αφορά τους πολιτικούς και ειδικότερα τα μέλη της Κυβέρνησης. Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον έχει το σημείο στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα δώρα τα οποία θα επιτρέπεται να δέχονται.
Η αξία τους λέγεται πως δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 250,00 ευρώ.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: με ποιο τρόπο θα κοστολογούνται τα δώρα αυτά; Γιατί αν εγώ παράγω πχ τηλεφωνικά κέντρα και τα κοστολογώ 249,99 – ενώ η αξία τους στην αγορά είναι 30 χιλιάρικα – τι γίνεται;

η επιλογή του προϊόντος έγινε τυχαία. Οποιαδήποτε σύμπτωση με πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα είναι επίσης τυχαία!