Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

(η συνέχεια σε ελάχιστες μέρες!
έως τότε, πιάστε έναν Βέγγο, ο οποίος αναλύει την κατάσταση ως πραγματικά έχει.)