Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (εβδομάδα 30η)

Υποψήφιος, -α, -ο.

1 αυτός που αποσκοπεί στην κατάληψη αξιώματος ύστερα από ψηφοφορία: ~ δήμαρχος/νομάρχης/βουλευτής

2. (κατ’ επεκτ.) (α) οποιοσδήποτε επιδιώκει να γίνει κάτι ή να κάνει κάτι: ~ γαμπρός/αγοραστής/οδηγός (β) αυτός που πρόκειται να γίνει κάτι: είναι ~ μητέρα (είναι έγκυος)

3. (ειδικοτ) αυτός που επιδιώκει να καταλάβει θέση μέσω διαγωνισμού: οι ~ για τα ΑΕΙ

[ΕΤΥΜ.Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β’ έκδοση – γ’ ανατύπωση, σελίδα 1858