Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1969 – 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

Η 20η Ιουλίου είναι μια μέρα ανάδειξης των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Μια μέρα σαν αυτή αποδείξαμε ως “είδος” πως είμαστε ικανοί για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο!

Το 1969 πήγαμε στο φεγγάρι ενώ μόλις 5 χρόνια μετά, το 1974, πήγαμε στα Τάρταρα. Ίσως τελικά δεν είναι ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα. Η χρήση των μέσων είναι αυτή που καθαγιάζει τον σκοπό. Ο τρόπος χρήσης τους είναι που μας κάνει ανθρώπους ή κάτι άλλο, που βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τον άνθρωπο στην εξελικτική αλυσίδα…..

(κάποιοι όπως ο μεγάλος Λιακό, λένε ότι ίσως και να μην πήγαμε ποτέ στο φεγγάρι και να είναι όλα μια μούφα που μας σέρβιρε η ΝΑΣΑ. Ίσως! Αλλά το αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο είναι κάτι αδιαμφισβήτητο….)