Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ…


απηύθυνε ο δήμαρχος Πλατέος προς τους δημάρχους
Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών και Μελίκης
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόταση-πρόσκληση για συνεργασία των δήμων Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος και την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας των τεσσάρων υπό συνένωση ΟΤΑ, με σκοπό την υποβολή κοινής πρότασης στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων», απευθύνει με επιστολή του ο δήμαρχος Πλατέος κ. Φώτης Δημητριάδης στους συναδέλφους του δημάρχους, Αλεξάνδρειας κ. Χαράλαμπο Γκιόνογλου, Αντιγονιδών κ. Γρηγόρη Στεργιόπουλο και Μελίκης κ. Κώστα Καρέλη.
Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η υποβολή κοινής πρότασης χρηματοδότησης, για την προμήθεια σύγχρονων υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ανάπτυξη/παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, στον υπό σύσταση νέο δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης 20.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013».
Στην επιστολή του ο δήμαρχος Πλατέος επισημαίνει την αναγκαιότητα συνεργασίας των υφιστάμενων δήμων, κατά τη διάρκεια της εναπομείνασας δημοτικής περιόδου, για να προετοιμαστεί απρόσκοπτα η οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία του νέου δήμου «ώστε οι συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν τα λιγότερα κατά το δυνατόν προβλήματα, διοικητικής ή άλλης φύσεως, ιδιαίτερα στην αρχική περίοδο της λειτουργίας του» και σημειώνει την καθοριστική συμβολή των ΤΠΕ και των ψηφιακών εφαρμογών τους για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου δήμου.

Η δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων» απευθύνεται σε ΟΤΑ α’ βαθμού, με βάση τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011, για την υποβολή προτάσεων ανάπτυξης και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Όπως αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση, οι προτάσεις των δήμων θα πρέπει να εμπίπτουν στις εξής θεματικές κατηγορίες:
Πολιτισμός
Κοινωνική Πρόνοια
Διαχείριση Πόρων
Μεταφορές (για την εξοικονόμηση ενέργειας)
Διαφάνεια-Κοινωνική Συμμετοχή-Εκπαίδευση-Επικοινωνία, και
Υγειονομικούς ελέγχους.
Κάθε «καλλικρατικός» δήμος, με σύναψη κοινού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ που τον συναποτελούν βάσει του Ν. 3852/2010, έχει τη δυνατότητα υποβολής, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», έως και δύο προτάσεων (σε διαφορετική θεματική κατηγορία κάθε πρόταση), με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010. Σημειώνεται ότι, για τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί, για την χρηματοδότηση προτάσεων-έργων τους, ανέρχεται σε 9.600.000 ευρώ.