Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ 2 ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Δύο προτάσεις έργων προϋπολογισμού 5.345.000 ευρώ

─ για βελτίωση δικτύου ύδρευσης και δημοτικό θέατρο ─

κατέθεσε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ο Δήμαρχος Πλατέος
Δύο σημαντικές προτάσεις έργων, για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, κατέθεσε την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Δ.Α.Π.Κ.Μ.), ο Δήμαρχος Πλατέος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και κοινοτήτων περιοχής, κ. Φώτης Δημητριάδης. Πρόκειται για τους φακέλους των έργων: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δήμου Πλατέος», προϋπολογισμού 4.600.000 ευρώ, και «Ανακατασκευή και υλικοτεχνικός εξοπλισμός Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος» προϋπολογισμού 744.600,30 ευρώ.

Με την ευκαιρία, ο Δήμαρχος Πλατέος συναντήθηκε με την προϊσταμένη της Ε.Δ.Α.Π.Κ.Μ., κ. Αγγελική Ωραιοπούλου και συζήτησαν για τα δύο προτεινόμενα έργα καθώς και για την υποβολή του φακέλου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου, ώστε να μπορεί να συμμετέχει, αυτοδύναμα και χωρίς την στήριξη τρίτων, στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, τουλάχιστον στο διάστημα μέχρι και την κατάργηση του Δήμου Πλατέος, την 31η Δεκεμβρίου 2010. 

Αναβάθμιση Ποιότητας Νερού και Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 9 συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού στους αντίστοιχους υδατόπυργους των οικισμών του Δήμου Πλατέος (Αράχου, Λιανοβεργίου, Κλειδίου, Κορυφής, Κυδωνιάς, Πλατάνου, Πρασινάδας, Τρικάλων και Πλατέος), για την απομάκρυνση όλων των ανεπιθύμητων ή και βλαβερών για την υγεία ουσιών, όπως Αρσενικού, Μαγγανίου, Αμμωνιακών και Σιδήρου, από το νερό των υδρευτικών γεωτρήσεων και του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πλατέος, καθώς και την εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης, με σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τηλε-ελέγχου, της παρεχόμενης ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού του υδρευτικού δικτύου του Δήμου Πλατέος, ιδιαίτερα σε νευραλγικής σημασίας σημεία-χώρους συνάθροισης κοινού, όπως είναι τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία, ο παιδικός σταθμός, δημοτικά κτήρια και αθλητικά γυμναστήρια.

Ο προϋπολογισμός της υποβληθείσας πρότασης ανέρχεται σε 4.600.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.983.626 ευρώ για τα Συστήματα επεξεργασίας του πόσιμου νερού (υποέργο 1) και 616.374 ευρώ για την προμήθεια του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας νερού του δικτύου ύδρευσης (υποέργο 2). Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Αλεξάνδρειας και κοινοτήτων περιοχής, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης της Ε.Δ.Α.Π.Κ.Μ. του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 προς ΟΤΑ α’ βαθμού, ΔΕΥΑ, ΕΥΑΘ και Συνδέσμους Ύδρευσης, για την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό).

Ο Δήμος Πλατέος ανέλαβε την ετοιμασία της πληρότητας του φακέλου της πρότασης (σύνταξη μελετών, τεχνικό δελτίο, αδειοδοτήσεις, λοιπά δικαιολογητικά) για λογαριασμό του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και κοινοτήτων περιοχής, που είναι ο κύριος του έργου, ενώ την υλοποίηση -εφόσον ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί το έργο από το πρόγραμμα- θα αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης και της Νομαρχίας. Ο κατατεθείς στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας φάκελος της πρότασης, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 4996/30-6-2010 και αναμένεται να κριθεί από Επιτροπή Αξιολογητών τον επόμενο μήνα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

Δημοτικό Θέατρο Πλατέος: μια σύγχρονη υποδομή πολιτισμού για την περιοχή

Το κτήριο του Δημοτικού Θεάτρου («αίθουσα πολλαπλών χρήσεων»), που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο Πλατέος και έχει αποπερατωθεί το 1988, είναι ο μοναδικός επαρκής κλειστός χώρος που διαθέτει ο Δήμος για την πραγματοποίηση μαζικών εκδηλώσεων. Στο χώρο αυτό διεξάγονται σήμερα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, ημερίδες, κλπ. από διαφόρους τοπικούς και μη φορείς. Όμως, δυστυχώς, το κτήριο δεν διαθέτει τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές και τις απαιτούμενες διαμορφώσεις ώστε να διεξάγονται διάφορες εκδηλώσεις, με αξιώσεις αρτιότητας και ικανοποιητικής εξυπηρέτησης.

Με το προτεινόμενο έργο, προϋπολογισμού 744.600,30 ευρώ, προβλέπεται η ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων του κτηρίου (κύριας αίθουσας, καμαρινιών, κυλικείου-φουαγιέ, τουαλετών, σκηνής και του ειδικού χώρου εγκατάστασης και ελέγχου συστημάτων ήχου-εικόνας-φωτισμού), καθώς και η προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (φωτισμός-προβολείς, συστήματα θέρμανσης-ψύξης, κλιματισμού, ήχου, κλπ). Επίσης, θα αντιμετωπιστεί η κακή ακουστική της κύριας αίθουσας του Θεάτρου με κατάλληλα ηχοπετάσματα και η αισθητική των χώρων, ενώ προβλέπεται να τοποθετηθούν και 200 καθίσματα κινηματοθεάτρου επί κεκλιμένου επιπέδου.

Την ετοιμασία και πληρότητα του φακέλου της πρότασης έκαναν οι υπηρεσίες του Δήμου Πλατέος (κύριος του έργου), ενώ την υλοποίησή του -εφόσον ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα- θα αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Πλατέος και της Νομαρχίας. Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο Πλατέος, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης της Ε.Δ.Α.Π.Κ.Μ. του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για την υποβολή προτάσεων που αφορούν την δημιουργία και αναβάθμιση σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών των ΟΤΑ. Ο κατατεθείς φάκελος της πρότασης του Δήμου Πλατέος πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 4995/30-6-2010 και αναμένεται να κριθεί από Επιτροπή Αξιολογητών εντός του Ιουλίου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

Το Δημοτικό Θέατρο Πλατέος, μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου, θα μπορεί να φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων με διαφορετικές απαιτήσες, όπως:

§ Εκδηλώσεις λόγου,

§ Μουσικές εκδηλώσεις & Συναυλίες,

§ Συνέδρια-Ημερίδες-Διαλέξεις,

§ Θεατρικές παραστάσεις,

§ Παραστάσεις χορού,

§ Προβολές κινηματογράφου,

§ Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις & τηλεδιασκέψεις,

§ Διάφορες εκθέσεις (ζωγραφικής, φωτογραφίας, λαογραφικού υλικού, κ.ά.).

Το ανασκευασμένο κτήριο του Δημοτικού Θεάτρου, θα διατίθεται για εκδηλώσεις του ίδιου του Δήμου Πλατέος και του νέου Δήμου Αλεξάνδρειας, στους λαογραφικούς-πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, σε διάφορες πολιτιστικές ομάδες που μπορούν να δημιουργηθούν (κινηματογραφική λέσχη, θεατρικές-μουσικές ομάδες) για την παρουσίαση του έργου τους, όσο και για εκδηλώσεις τρίτων φορέων για θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, ενημερωτικά-επιστημονικά σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, κλπ.

Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός του Δήμου Πλατέος (περίπου 13.000 κάτοικοι) χαρακτηρίζεται από ένα ποικιλόμορφο πολιτισμικό μωσαϊκό, όπου συναντιέται το προσφυγικό στοιχείο (Μικρασιάτες των δυτικών παραλίων, Καππαδόκες, Πόντιοι, πρόσφυγες Ανατολικής Ρωμυλίας, κ.ά.) με τους αυτόχθονες κατοίκους των παλαιών οικισμών του κάμπου, τους ρομά, κλπ. Μεγάλο μέρος των κατοίκων δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα του πολιτισμού, μέσω των 11 πολιτιστικών-λαογραφικών σωματείων που λειτουργούν στην περιοχή.