Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΜΟΝΟ Ο ΚΑΛΑΧΑΝ ΛΕΙΠΕΙ….

Παρότι η εβδομάδα δεν έχει ακόμη τελειώσει, μιλάμε για ΤΗΝ ανάρτηση της εβδομάδας, σε τοπικό ιστολόγιο. Από το καλό blog ΑΛΗΘΕΙΑ του Χ. Αλευρά.

Πάντως η “Περισκόπηση” τον βρήκε τον Κάλαχαν! Μόνο το χιούμορ μας σώζει τελικά. Αν και η κατάσταση κάθε άλλο παρά για πλάκα – έστω και “ήπιας μορφής” – προσφέρεται…