Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΚΑΙ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σε νέα ρύθμιση εξόφλησης χρεών επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία προχώρησε το υπουργείο Εργασίας με τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στον ασφαλιστικό νόμο. Παρέχεται σημαντική έκπτωση σε όσους σπεύσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Έτσι, όσοι υποβάλλουν μέσα σε αυτή την προθεσμία αίτηση, θα επωφεληθούν:

– έκπτωσης 80% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης ή

– έκπτωσης 60% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης.

Επίσης, το παραπάνω θα ισχύσει και για οφειλέτες «οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/10 και τηρούν τους όρους αυτής».