Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (εβδομάδα 27η)

Στρατηγός (ο)
1. ο αρχηγός ή διοικητής στρατεύματος ….
2. (συνεκδ) ο αντίστοιχος βαθμός ….
3. (καταχρ.) προσαγόρευση του αντιστρατήγου και του υποστρατήγου….
4. (μφτ) ο ιθύνων νους μιας ομάδας, οργάνωσης κλπ, αυτός που καθορίζει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί: ο ~ του προεκλογικού επιτελείου ενός κόμματος
[ΕΤΥΜ. αρχ.

Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β’ έκδοση – γ’ ανατύπωση, σελίδα 1663