Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί από αυτό το blog με το τι συμβαίνει στα τρένα (περικοπές δρομολογίων, πιθανές αυξήσεις εισιτηρίων κ.ο.κ).
Η νέα εξέλιξη στο θέμα – με τοπικό ενδιαφέρον – είναι η εξής: μου μεταφέρθηκε πως σε λίγες ημέρες (ίσως και εντός της επόμενης βδομάδας) θα ξεκινήσει από τους …ενδιαφερόμενους, δηλαδή από αυτούς που πλήττονται άμεσα από την όλη κατάσταση – εργαζομένους που χρησιμοποιούν καθημερινά το τρένο για να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους, που δεν είναι άλλος από τη Θεσσαλονίκη – συλλογή υπογραφών στους σταθμούς και επάνω στο τρένο με αίτημα την επαναδρομολόγηση των τρένων που τους εξυπηρετούσαν.

Ήδη κάποιοι εξ’ αυτών έχουν στείλει email και αναμένουν την απάντηση της ΤΡΕΝΟΣΕ, αφού το υπουργείο παρέπεμψε σε αυτή τα email τους και τους κοινοποίησε την ενέργειά του αυτή. Σκοπός τους επίσης είναι να επισκεφτούν και τις τοπικές δημοτικές αρχές ώστε να κινηθούν συντονισμένα προς την ίδια κατεύθυνση.
Ίδωμεν!