Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ


Έως και την 15η Ιουλίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντιχαλαζικής προστασίας. Η αντιχαλαζική προστασία αφορά (μεταξύ άλλων) καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, ακτινιδιών, ροδιάς και αμπελοειδών.

Η επιχορήγησης αγγίζει το 60% και αφορά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσοστό της επιχορήγησης αναφέρεται στη συνολική καθαρή (χωρίς Φ.Π.Α.) αξία αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων συστημάτων.

Περισσότερα θα μάθετε στο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας ή στα τηλέφωνα 2331 077 607 και 2331 0077 600.