Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝΑνοιχτή πρόσκληση προς τις μητέρες νηπίων και παιδιών
για την εγγραφή των τέκνων τους σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό & ΚΔΑΠ
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς τις γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι μητέρες από τον Δήμο Πλατέος μπορούν να επωφεληθούν της πρόσκλησης, για περίοδο 11 μηνών (Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2011) που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος, με την εγγραφή των παιδιών τους στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πλατέος ή στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που λειτουργεί στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορυφής.

Για να ενταχθούν οι μητέρες στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», θα πρέπει να υποβάλουν «αίτηση συμμετοχής-δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:  • Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές (εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού) ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή  • Να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας-Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης), ή  • Να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή  • Να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά το διάστημα 21/06/2008-21/06/2010.
Στην «αίτηση συμμετοχής-δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και πέντε (5) εναλλακτικών επιλογών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε δομές της προτίμησής τους, εντός του Νομού τους.

Γνωστοποιείται ειδικά προς τις ενδιαφερόμενες μητέρες που είναι δημότισσες-κάτοικοι του Δήμου Πλατέος ότι, για την περιοχή του Δήμου Πλατέος, επελέγησαν από την ΕΕΤΑΑ ως δομές υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός που εδρεύει στο Πλατύ και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πλατέος που εδρεύει στην Κορυφή.
Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός μπορεί να φιλοξενήσει έως και 60 παιδιά, παρέχοντας υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας, ενιαίας προσχολικής αγωγής και αθλητικές δραστηριότητες (ωράριο λειτουργίας, καθημερινά εκτός Σαββάτου-Κυριακής, 07.00 ως 15.00).
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργεί στον πρώτο όροφο του δημοτικού καταστήματος του Τοπικού Διαμερίσματος Κορυφής υπό την αιγίδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατέος. Έχει δυνατότητα απασχόλησης παιδιών, ηλικίας 6-12 ετών, μετά τις ώρες του σχολείου, σε δύο βάρδιες των 25 παιδιών κάθε μία (συνολικά 50 παιδιά). Ειδικότερα στην πρώτη βάρδια (με χειμερινό ωράριο 14.00 ως 18.00 και θερινό ωράριο 08.00 ως 12.00), θα παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για εικαστικά, ζωγραφική, αθλητικές δραστηριότητες και εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και στη δεύτερη βάρδια (25 παιδιά, με χειμερινό ωράριο 16.00 ως 22.00 και θερινό ωράριο 12.00 ως 16.00) θα παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για γλυπτική, χαρακτική και αθλητικές δραστηριότητες.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γυναικών θα πρέπει να υποβληθούν, είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού κατοικίας τους είτε στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΑΑ (στη διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα), ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010 και ώρα 14:30. Για τη συμπλήρωση του εντύπου «αίτηση συμμετοχής-δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόμενες μητέρες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, τα οποία οι υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες από την περιοχή του Δήμου Πλατέος μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες:  • Στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατέος (τηλ. 23333-50341, κ. Ευθυμία Κιρτικίδου),  • Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πλατέος (τηλ. 23333-50400, 23333-50403, 23333-50404),  • Στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πλατέος (τηλ. 23330-63185, κ. Ντίνα Κυροπούλου), και  • Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Πλατέος (τηλ. 23330-53600, κ. Γιώργο Κουϊμτζίδη).