Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Άλλαξαν πάλι οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας.

Γράψτε τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους (και αχρείαστοι να είναι):
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2333 350 011
Ραντεβού: 2333 350 040
Νοσηλευτική Υπηρεσία: 2333 350 030