Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ

…για να χρηματοδοτηθούν για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών, στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πλατέος.Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πλατέος και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατέος, ετοίμασαν και καταθέτουν αύριο στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), αιτήσεις συμμετοχής («προτάσεις-προσφορές» με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών), στο πλαίσιο της εκδοθείσας από την ΕΕΤΑΑ προκήρυξης για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι και να χρηματοδοτηθούν για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών, στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πλατέος, αντίστοιχα.Ο φάκελος της πρότασης-προσφοράς του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πλατέος, προβλέπει την παροχή υπηρεσιών σίτισης, φύλαξης-φροντίδας, προσχολικής αγωγής και αθλητικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για 60 νήπια & παιδιά 2,5 ετών έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το αιτούμενο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 221.160 ευρώ (3.686 ευρώ για κάθε προσφερόμενη θέση νηπίου) και αφορά την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού για 11 μήνες (επί 5 ημέρες εβδομαδιαίως, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 07:00 μέχρι τις 15:00). Η δράση είναι ετήσιας διάρκειας και θα υλοποιηθεί -εφόσον κριθεί δικαιούχος ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πλατέος- μέχρι 31 Αυγούστου 2011, με κάλυψη της χρηματοδότησης κατά 100% από δημόσιους πόρους. Σήμερα στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πλατέος φιλοξενούνται περίπου 30 νήπια από όλα σχεδόν τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πλατέος, για τα οποία οι γονείς τους καταβάλουν τροφεία 30 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί (15 ευρώ προκειμένου για δύο παιδιά από την ίδια οικογένεια), ενώ υπάρχει απαλλαγή για τις πολύτεκνες οικογένειες. Με την ένταξη του Παιδικού Σταθμού Πλατέος στη συγκεκριμένη δράση, από την νέα περίοδο όλοι οι γονείς των παιδιών θα απαλλαγούν πλήρως από την καταβολή τροφείων στον Παιδικό Σταθμό, μιας και θα υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τη λειτουργία του.Ο φάκελος της πρότασης-προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατέος, προβλέπει την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας συνολικά 50 παιδιών, ηλικίας από 6 έως 12 ετών, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που λειτουργεί στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορυφής. Το ΚΔΑΠ προβλέπεται να λειτουργεί πλέον σε δύο βάρδιες αντί της μιας που ισχύει μέχρι σήμερα, με 25 παιδιά σε κάθε βάρδια (στη χειμερινή περίοδο και στο διάστημα που είναι ανοιχτά τα Σχολεία, από τις 14:00 έως τις 18:00 η πρώτη και από τις 18:00 έως τις 22:00 η δεύτερη, ενώ στη θερινή περίοδο των διακοπών, από τις 08:00 έως τις 12:00 η πρώτη βάρδια και από τις 12:00 έως τις 16:00 η δεύτερη). Το αιτούμενο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 135.800 ευρώ (2.716 ευρώ για κάθε προσφερόμενη θέση παιδιού) και αφορά την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του ΚΔΑΠ για 11 μήνες (μέχρι 31 Αυγούστου 2011), με κάλυψη της χρηματοδότησης κατά 100% από δημόσιους πόρους.

Η ΕΕΤΑΑ, που αποτελεί τον δικαιούχο για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης σε εθνικό επίπεδο, μετά την εξέταση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν από τις υποψήφιες δομές, αναμένεται να δημοσιοποιήσει στις 18 Ιουνίου 2010 τον οριστικό πίνακα των δομών που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, οι δικαιούχες δομές θα πρέπει, σύμφωνα με όσα επιτάσσει η σχετική διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, να προσκαλέσουν τις δυνητικά ωφελούμενες γυναίκες για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις δομές. Με βάση τον αριθμό των ωφελούμενων γυναικών/παιδιών που θα συμμετάσχουν, οι δομές θα αιτούνται και θα εισπράττουν από το πρόγραμμα το αναλογούν ποσό της χρηματοδότησης.Με το θέμα των 30 ευρώ/μήνα στον Παιδικό Σταθμό έχουμε ασχοληθεί. Μακάρι να εγκριθεί η πρόταση και να απαλλαγούν οι γονείς από τα έξοδα αυτά, στους καιρούς που ζούμε…