Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (εβδομάδα 25η)

Αποχώρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων}
1. η εκούσια απομάκρυνση (από ορισμένο χώρο, χώρα, περιοχή κλπ) – ΑΝΤΙΘ.: άφιξη, έλευση
2. (μεταφ.) η παραίτηση (από θέση ή αξίωμα)

….όταν ο κύκλος κλείσει, οφείλουμε να γνωρίζουμε τη στιγμή που πρέπει να αποχωρούμε!