Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (εβδομάδα 22η)

Για σήμερα έχουμε 2 λέξεις και όχι 1 (όπως συνήθως), αφού συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους.

Ασφάλιση (η) [μεσν.]
1. η σύναψη συμβολαίου ……
2. η μέριμνα της Πολιτείας, η οποία καλύπτει υπό όρους τους πολίτες σε θέματα υγείας, ατυχημάτων και συνταξιοδότησης: κοινωνική / καθολική / αγροτική

Σύνταξη (η)
1. (α) η παραγωγή γραπτών κειμένων……
2. ΓΛΩΣΣ. (α) η συντακτική δομή….
3. (γενικότ.) ο συνδυασμός λέξεων …
4. η μηνιαία παροχή χρηματικού ποσού προς ασφαλισμένο σε κοινωνικό φορέα (ή σε συγγενή μετά το θάνατό του), όταν αυτός αποσύρεται από την εργασία του, έχοντας συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια ή/και ένσημα. (συνεκδ) το ίδιο το χρηματικό ποσό


Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, β’ έκδοση – γ’ ανατύπωση, σελίδα 305 και 1711