Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Κ. ο Δήμαρχος Πλατέος για τα έργα αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Πλατέος και του Οικισμού των Εργατικών Κατοικιών

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Πλατέος κ. Φώτης Δημητριάδης συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) Νομού Ημαθίας κ. Κοσμά Κώστογλου, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό να δοθεί η έγκριση για την δημοπράτηση του υποέργου 2 «Ειδικά Τεχνικά Έργα Εξοπλισμού Αναρρόφησης» του έργου «Μελέτη και Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου (Vacuum) Οικισμού Πλατέος» με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 11 του Ν. 3316/2005.

Το Υπουργείο Υποδομών έχει ήδη εγκρίνει την διαδικασία δημοπράτησης, με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, του υποέργου 1 «Αποχετευτικό Δίκτυο (Vacuum) Οικισμού Πλατέος» καθώς και του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Πλατέος». Αμέσως μετά και την έγκριση αυτή, ο Δήμος Πλατέος θα υποβάλει, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», τον πλήρη φάκελο για την χρηματοδότηση των έργων, του Αποχετευτικού Δικτύου και της μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Οικισμού Πλατέος, συνολικού προϋπολογισμού 6.989.834,71 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Επίσης ο Δήμαρχος Πλατέος θα επισκεφθεί την Πρόεδρο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) κ. Γεωργία Κωτίδου, προκειμένου να υπογραφεί η παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση των έργων «Ανάπλαση ρέματος δίπλα στον οικισμό “ΠΛΑΤΥ Ι” του ΟΕΚ», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και «Δύο Γήπεδα Αντισφαίρισης στον οικισμό “ΠΛΑΤΥ Ι” του ΟΕΚ», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, που ήδη κατασκευάζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2010.

Στο μεταξύ, στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλατέος ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Αστικών Λυμάτων των Εργατικών Κατοικιών “ΠΛΑΤΥ Ι”», προϋπολογισμού 697.338,51 ευρώ, που επίσης χρηματοδοτεί ο ΟΕΚ.