Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΓΡΟΓΗ ΤΕΛΟΣ!

Καταργούνται με απόφαση του Πάγκαλου (η οποία αναρτήθηκε για …διαβούλευση στο διαδίκτυο) πολλοί από τους φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης.
Μεταξύ των οργανισμών & εταιριών που καταργούνται είναι και η πασίγνωστη πλέον “Εταιρία Αξιοποίησης Αγροτικής Γής Α.Ε. – ΑΓΡΟΓΗ” ενώ η αρμοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3790/2009 (Α΄ 143) καταργείται και ακολουθεί η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που προσελήφθη στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., η ισχύς των οποίων άρχισε την 1 Σεπτεμβρίου 2009, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας. Το ψηφιακό αρχείο της εταιρίας θα παραχωρηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η διαβούλευση τελειώνει στις 2 το μεσημέρι της 28ης Ιουνίου 2010.