Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΥΠΑΑ&Τ: ενοποιούνται οι διοικήσεις 16 Οργανισμών σε 3 κατηγορίες


Π
ερισσότεροι από 200 δημόσιοι φορείς αξιολογήθηκαν και τέθηκαν συγκεκριμένοι χρονικοί στόχοι για την οριστική απόφαση συγχώνευσης ή κατάργησης των περισσότερων από αυτούς. Στις 30 Μαρτίου συνεδρίασε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της κυβέρνησης υπό τον αντιπρόεδρο κ. Θόδωρο Πάγκαλο με θέμα τις συγχωνεύσεις οργανισμών και φορέων του Δημοσίου. Στη συνεδρίαση μετείχε και η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή.
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενοποιούνται οι διοικήσεις 16 Οργανισμών σε 3 κατηγορίες: Γεωργική Έρευνα – Κατάρτιση – Ενημέρωση, Τρόφιμα και Πληρωμές – Έλεγχοι:

Α. Γεωργική Έρευνα – Κατάρτιση – Ενημέρωση: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών (ΙΓΕ), Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα» (ΟΓΕΕΚΑ), Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας, Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ) Α.Ε.

Β. Τρόφιμα: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ), Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, Κεντρική Αγορά Αθήνας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.

Γ. Πληρωμές – Έλεγχοι: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ΑΓΡΟΓΗ, ΚΤΓΚ.

πηγή: agrotypos.gr