Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΓΡΟΤΕΣ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ 11%

Νόμος του Κράτους έγινε πλέον η επιστροφή 11%.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 62, παρ. 12, (το οποίο θα βρείτε όταν κάνετε κλικ εδώ στη σελίδα 51) αναφέρεται:

Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου.»
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 1.1.2009 και εφεξής.
Περισσότερα θα μάθετε από τους λογιστές σας και φυσικά τους Συνεταιρισμούς, όπου απέμειναν, αλλά να ξέρετε πως μέχρι να καταλάβουν όλοι πως θα γίνει η δουλειά, θα γεμίσουμε εγκυκλίους από κάθε εμπλεκόμενο υπουργείο!