Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!

Επέτειος ή “επαίτειος”? Εμείς πάντως σε αυτή τη χώρα, στη γωνιά αυτή του βαλκανικού νότου (που λέει και ο Τράγκας τα πρωινά)κρατάμε ακόμη!

Μεγάλη μέρα σήμερα, με ένα αγώνα που έγινε και στέφθηκε με επιτυχία και έναν άλλο που δίνεται σήμερα…

σημ: τι κάνει όμως ένας αδόκιμος αναγραμματισμός ε; Ολοκληρωμένη περιγραφή της κατάστασης της ημέρας με 3 λέξεις!!!