Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τον Δήμο Πλατέος γνωστοποιείται ότι, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2009, λήγει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία», στο πλαίσιο του οποίου, από τις αρχές του 2009, εκτελούνταν καθημερινά, με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ημαθίας, τρία δρομολόγια ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, χωρίς εισιτήριο (δωρεάν), για την μετακίνηση των δημοτών μεταξύ των οικισμών του Δήμου Πλατέος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία», υλοποιήθηκε πιλοτικά σε περίπου 350 δήμους της χώρας, στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων που συνήψαν οι δικαιούχοι δήμοι με τα κατά τόπους ΚΤΕΛ, τα οποία και ανέλαβαν, με δικά τους λεωφορεία και προσωπικό, την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Οι δαπάνες του προγράμματος καλύφθηκαν με τριμερή χρηματοδότηση (ΚΕΔΚΕ και Υπουργεία Εσωτερικών & Μεταφορών), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις -όπως στο Δήμο Πλατέος- συνέδραμαν και οι Δήμοι με δικούς τους πόρους.

Με δεδομένη την ζοφερή οικονομική κατάσταση που διανύει η χώρα, θεωρείται εξαιρετικά αβέβαιη η συνέχιση του προγράμματος (β’ φάση) στους ΟΤΑ, όπως αρχικώς σχεδίαζε η ΚΕΔΚΕ, η οποία, ωστόσο, προτίθεται να θέσει το ζήτημα στα συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), προτείνοντας να καλυφθεί η χρηματοδότηση για το «Συν-Κοινωνία» από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013).

Εφόσον αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο η συνέχιση της Προγράμματος «Συν-Κοινωνία» στους ΟΤΑ και εξευρεθούν οι οικονομικοί πόροι, ο Δήμος Πλατέος θα ενεργήσει για την επαναλειτουργία λεωφορειακών γραμμών, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με βάση τις ανάγκες των κατοίκων

πηγή: site δήμου Πλατέος

ένα λάθος εντόπισα μόνο στην ανακοίνωση, έγινε σίγουρα κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου (συμβαίνει σε όλους μας, όσο και να προσέχουμε λάθη γίνονται πάντοτε!): τα δρομολόγια προφανώς σταματούν από την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010.