Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 6.00 μ.μ. συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πλατέος. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα εξής θέματα: 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2010 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος».

 2. Έγκριση διετούς Προγράμματος Δράσης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος».

 3. Έγκριση σύναψης Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος», για την εκτέλεση του Διετούς Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.

 4. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για την εκτέλεση του Διετούς Προγράμματος Δράσης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος».

 5. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος».

 6. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος».

 7. Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος».

 8. Έγκριση Κανονισμού Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος».

 9. Έγκριση απόδοσης ποσού, στη Σχολική Επιτροπή του Ενιαίου Γυμνασίου – Λυκείου Πλατέος, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της.

 10. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων.

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συμβολή στην κατασκευή αποδυτηρίων, κερκίδων, περίφραξης & ηλεκτροφωτισμού για την ολοκλήρωση του Γυμναστηρίου Παλαιοχωρίου» (Α.Μ. 299/2005).

 12. Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων στο Δήμο Πλατέος για την Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

 13. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου και Προϊσταμένου Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ημαθίας στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.