Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ή ΟΧΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ;

Κάτι περίεργα ακούγονται σήμερα, μετά από δημοσίευμα για αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πόσο αληθή είναι θα αποδειχθεί στην πορεία. Η ΔΕΗ έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα.
Ίδωμεν, γιατί αλλιώς μας βλέπω σαν τον τύπο στα αριστερά κάθε φορά που θα ανάβουμε τα φώτα…

Στην ανακοίνωση πάντως δε βλέπω καμιά ρητή δέσμευση πως δεν θα αυξηθεί η τιμή, μόνο γενικότητες και μια αναφορά στην απόφαση της κυβέρνησης για το πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ κατά το 2010.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας (1.3.10) σχετικά με αναπροσαρμογές των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει θέσει θέμα οιασδήποτε αύξησης των τιμολογίων της, στο πλαίσιο και της κυβερνητικής απόφασης για πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ κατά το 2010. Η ΔΕΗ, στη βάση της Υπουργικής Απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860 της 30.11.2007, υπέβαλε στη ΡΑΕ στις 3.11.2009 – όπως ήταν υποχρεωμένη να κάνει – πρόταση “Τιμολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου” (ΤΡΕ) και σχέδιο σταδιακής εφαρμογής αυτών σε τριετή περίοδο.
  • Τα Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση, αντανακλούν το κόστος κάθε κατηγορίας καταναλωτών και δεν προβλέπουν καμία αύξηση του συνολικού εσόδου της Επιχείρησης.
  • Στην περίπτωση των τιμολογίων ορισμένων ευαίσθητων κατηγοριών (π.χ. οικιακοί καταναλωτές με χαμηλή κατανάλωση), η πρόταση της ΔΕΗ μεριμνά, ώστε να μην αυξηθούν τα τιμολόγια αυτών των κατηγοριών. Αυτό θα γίνει με τη θεσμοθέτηση μηχανισμού, βάσει του οποίου:
    Όλοι οι προμηθευτές θα συμβάλλουν, ανάλογα με το πελατολόγιό τους, στη στήριξη των ευπαθών ομάδων, κάτι που μέχρι σήμερα, κάνει μόνον η ΔΕΗ.