Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ & ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ συγκαλεί σύσκεψη με τους ιδιωτικούς και συνεταιριστικούς φορείς της μεταποίησης και εμπορίας στον τομέα του βάμβακος τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 16.00 μ.μ.

Σκοπός της σύσκεψης είναι να εξετασθεί η κατάσταση της αγοράς και η πορεία εξόφλησης των παραγωγών για τις ποσότητες που έχουν παραδώσει στην εκκοκκιστική βιομηχανία, καθώς και η διαδικασία των συμβολαίων.

Ανάλογη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί για τα σιτηρά, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου. Στη σύσκεψη αυτή θα εξετασθεί η κατάσταση της αγοράς και των αποθεμάτων, η πορεία εξόφλησης των παραγωγών καθώς και οι εκτιμήσεις και προτάσεις για τη νέα εμπορική περίοδο προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός της παραγωγής και διάθεσης των σιτηρών.