Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΕΟΣ

Αναρτήθηκε στο site του Δήμου Πλατέος ο προσωρινός πίνακας των 14 διοριστέων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Οι συμπεριλαμβανόμενοι στον πίνακα έχουν προθεσμία μέχρι την 8η Μαρτίου 2010 για να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρουν στην αίτηση τους ενώ την ίδια προθεσμία – 10ήμερη, μέχρι την 8η Μαρτίου – έχουν και όσοι είχαν καταθέσει αίτηση για να καταθέσουν ένσταση.

Μέλη της επιτροπής που συνέταξε τους πίνακες ήταν (βάση απόφασης του Δημοτ. Συμβουλίου που ελήφθη στις 27/10/2009) οι υπάλληλοι του Δήμου Γιάγκου Καλλιόπη, Χασαπίδου Πηνελόπη και Παπανικολούδη Έυα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν καλώντας στα τηλέφωνα 2333 350 311 & 2333 350 312.

Το πρακτικό της συνεδρίασης, μαζί με όλους τους πίνακες (μετέχοντες, διοριστέοι και απορριφθέντες) μπορείτε όμως να το βρείτε και ΕΔΩ