Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, νέα σήμανση

Περίπου 82.000 άνθρωποι (από τους 130.000 που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν αρχικά 3.500 σχέδια) ψήφισαν το νέο λογότυπο για τα βιολογικά προϊόντα.

Η χρήση του βιολογικού λογοτύπου της ΕΕ θα είναι υποχρεωτική για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία ανταποκρίνονται στα αναγκαία πρότυπα. Αντίθετα, η χρήση θα είναι προαιρετική για τα εισαγόμενα στην ΕΕ προϊόντα.
Δίπλα από το σήμα της ΕΕ θα μπορούν να τοποθετούνται και άλλοι ιδιωτικά, περιφερειακά ή εθνικά λογότυπα.
Επίσης, εντός των προσεχών εβδομάδων ο κανονισμός για τις βιολογικές καλλιέργειες θα τροποποιηθεί, προκειμένου να θεσπιστεί το νέο λογότυπο σε κάποιο από τα παραρτήματα.