Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ….

…σήμερα και για μια ακόμη χρονιά στο γειτονικό Λουδία Θεσσαλονίκης έγινε ο αγιασμός των υδάτων στο ποτάμι, δίπλα στη γέφυρα.
Λόγω του κρύου δεν είχε πολύ κόσμο αλλά για μια χρονιά ακόμη βρέθηκαν οι “ήρωες” που πήδηξαν μέσα στα παγωμένα νερά για να βγάλουν το σταυρό.


Άξιοι και τα …λέμε και του χρόνου!