Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Α.Α. &Τ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1 – Σχετικά με το εγγυημένο εισόδημα στους αγρότες: Οι μέχρι σήμερα Κοινοτικές επιδοτήσεις ύψους ετησίως 2,8 δισ. ευρώ δίνονται στους παραγωγούς για να παράγουν ή για την διατήρηση της καλής κατάστασης των αγροτεμαχίων. Είναι ένα εισόδημα το οποίο κατά μέσο όρο αποτελεί το 45% του συνολικού εισοδήματος των αγροτών, φυσικά υπάρχουν και καλλιέργειες που οι Κοινοτικές επιδοτήσεις αντιπροσωπεύουν το 70% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος.

  • Εάν το αίτημα των αγροτών βασίζεται στην απόκτηση εγγυημένου εισοδήματος βάσει των Κοινοτικών επιδοτήσεων τότε αυτό οδηγεί στην περιφερειοποίηση των επιδοτήσεων. Δηλαδή, όλοι οι παραγωγοί της ίδιας περιφέρειας θα έχουν την ίδια ενίσχυση.

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ;

  • Εάν το αίτημα των αγροτών είναι η θέσπιση εγγυημένου εισοδήματος βάσει χρηματοδότησης από τον εθνικό προϋπολογισμό, πέραν της επιβάρυνσης με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ του εθνικού προϋπολογισμού, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που συνοψίζονται στο παρακάτω ερώτημα:

Πως μπορεί να καθοριστεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα π.χ. σε μια περιφέρεια/περιοχή;

Πως μπορεί να καθοριστεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για κάθε καλλιέργεια;

Βάσει των αναγκών του επιπέδου διαβίωσης των αγροτών;

Βάσει των επιδοτήσεων που λαμβάνει κατά μέσο όρο ο παραγωγός σε μια περιφέρει/περιοχή;

Είναι σίγουρο ότι κάποιοι αγρότες θα βγουν ζημιωμένοι και θα δημιουργηθούν προστριβές μεταξύ των ίδιων των αγροτών.

2 – Σχετικά με την κάλυψη απώλειας εισοδήματος: Ο υπολογισμός της απώλειας εισοδήματος ως η διαφορά μεταξύ του κόστους της παραγωγής και της εμπορικής αξίας δεν είναι εφικτός όχι μόνο για δημοσιονομικούς λόγους αλλά κυρίως για λόγους αντικειμενικού υπολογισμού της απώλειας. Κι αυτό διότι: Βάσει του ισχύοντος συστήματος το κόστος κάθε παραγωγής υπολογίζεται με στατιστικά στοιχεία και μάλιστα το κόστος αυτό διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, αλλά και μεταξύ ίδιων καλλιεργειών μιας περιοχής, που μπορεί και να είναι γειτονικές. Οι παραγωγοί δεν καταγράφουν το κόστος των εισροών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) ενώ δεν είναι γνωστές οι τελικές εμπορικές τιμές. Δυστυχώς έχουν υπογραφεί εμπορικά συμβόλαια με ανοικτές τιμές, ένα φαινόμενο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να καταπολεμηθεί ριζικά. Θα μπορούσε βασικά να δοθεί μια κατά προσέγγιση ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Αυτό όμως θα δημιουργούσε αδικίες μεταξύ εκείνων που παρήγαγαν, εκείνων που δεν είχαν παραγωγή κι εκείνων που παρήγαγαν ποιοτικά προϊόντα.

Ακόμα κι αν αυτό γινόταν με γραμμικό τρόπο και παραβλέπονταν οι ανισότητες και οι διαστρεβλώσεις, θα υπήρχε πρόβλημα με την Κομισιόν. Η Ε.Ε. θα θεωρούσε την κάλυψη απώλειας εισοδήματος ως κρατική ενίσχυση και θα μας υποχρέωνε να επιστρέψουμε με κυρώσεις και πρόστιμα το συνολικό ποσό. Στο σενάριο αυτό, η Ελλάδα ουσιαστικά θα χρηματοδοτούσε τον Κοινοτικό προϋπολογισμό με εθνικούς πόρους!Πιστεύει κανείς ότι είμαστε σε οικονομική κατάσταση που μας επιτρέπει να ενισχύουμε τον Κοινοτικό προϋπολογισμό; Σκοπός μας είναι να αντιμετωπιστεί το πραγματικό πρόβλημα της απώλειας εισοδήματος των αγροτών και να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

3 – Σχετικά με την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης των αγροτών: Το 2007 για λόγους πάταξης της μεγάλης λαθρεμπορίας στο πετρέλαιο, η τότε Κυβέρνηση τροποποίησε το νόμο για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα και ο φόρος που επιβαρύνει έκτοτε το πετρέλαιο είναι ενιαίος για όλους. Ειδικά για τους αγρότες προβλέφθηκε η επιστροφή του επιπλέον φόρου που προέκυψε από την τροποποίηση αυτή. Πιο συγκεκριμένα ο προς επιστροφή φόρος, με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται στα 281 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά τόνο πετρελαίου. Με απλά λόγια μετά από επιπλέον τροποποιήσεις οι αγρότες σήμερα καταβάλλουν φόρο 21 ευρώ ανά τόνο πετρελαίου έναντι 302 ευρώ που είναι ο τελικός ενιαίος φόρος.

4 – Σχετικά με την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στους αγρότες: Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από το 7 στο 11%. Απόδειξη της συνέπειας μας ως Κυβέρνηση και στο θέμα αυτό είναι ότι οι σχετικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2010 είναι αυξημένες κατά 56% όσο ακριβώς είναι και η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.

5 – Σχετικά με την φορολογία εισοδήματος των αγροτών: Παρά το γεγονός ότι το γεωργικό εισόδημα υπάγεται στο φόρο εισοδήματος, ο τρόπος που υπολογίζεται είναι τέτοιος ώστε ελάχιστοι μόνο μεγαλοαγρότες να καταβάλλουν έστω και ένα ευρώ φόρο. Οι μόνοι που καταβάλλουν φόρο για το γεωργικό εισόδημα είναι οι μη κατ’ επάγγελμα αγρότες.

6 – Σχετικά με την κατάργηση του διαχωρισμού των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελμα και μη: Ο διαχωρισμός αυτός θα πρέπει να αποτελέσει βάση διαβούλευσης διότι είναι σκόπιμο να αξιολογηθούν τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε άποψης. Γι’ αυτό τον λόγο καλούμε σε ανοικτό διάλογο τους παραγωγούς για να κατανοήσουν τα προβλήματα στη σωστή τους διάσταση και να βρεθούν συμφέρουσες λύσεις για όλους. Λύσεις που να μην προκαλούν την κοινωνία και να μην επιβαρύνουν την οικονομία.