Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος από την Κατ. Μπατζελή.

Δέσμη μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος ανακοίνωσε στην Κομοτηνή κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα “Βαμβάκι – Καπνός στη Θράκη: το μέλλον των επιδοτήσεων και η πρόκληση των αγορών”, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή. Ειδικότερα, η υπουργός, ανακοίνωσε:

-Άμεση ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των αγροτών που βαρύνονται από δάνεια, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και περίοδο χάριτος 2 ετών.

-Αύξηση του ορίου των δανείων για το κεφάλαιο κίνησης των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα, για την απόκτηση ρευστότητας για κάλυψη του 100% των καλλιεργητικών τους αναγκών.

-Διοχέτευση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, από το συνολικό ποσό των 28 δισ. ευρώ που δίνονται στις τράπεζες, στον αγροτικό τομέα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αγροτικών δανείων της περιόδου 2009-2010.

-“Πάγωμα” όλων των ενήμερων δανείων των αγροτών για δύο χρόνια.


-Επέκταση των παραπάνω ρυθμίσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις υγιών και δυναμικών Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, για ομάδες παραγωγών, Ενώσεις Συνεταιρισμών που, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της γνωστής χρηματοπιστωτικής κρίσης.


-Αύξηση από 7% σε 11% της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής.


-Άμεση επέκταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και στις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, με τη διαμόρφωση ειδικών προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των αγροτών.

Επίσης, η κ. Μπατζελή ανακοίνωσε τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, από 300 έως 500 ευρώ, σε ευπαθείς ομάδες αγροτών, ανάλογα και με τη γεωγραφική περιοχή, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, σε ποσοστό 4% επί των τιμολογίων πώλησης των αγροτικών προϊόντων για τους παραγωγούς, την επιδότηση του μεταφορικού κόστους ζωοτροφών για τις μειονεκτικές περιοχές και την αύξηση της επιδότησης στις νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, η υπουργός τόνισε πως οι προγραμματισμένες εισροές προς τη γεωργία και τους παραγωγούς, έως το τέλος της χρονιάς θα ανέλθουν στα 5,5 δισ. ευρώ.

πηγή: nooz.gr